Sputnik Кыргызстан выпустил аудио книгу Тологона Касымбекова «Сынган Кылыч»

Оглавление книги на сайте Sputnik Кыргызстан:

Каармандар
Автор
Китеп
Төлөгөн Касымбековдун "Сынган кылыч" романдагы тарыхый чындык жана көркөм образ
"Сынган кылыч" романындагы роман-эпопеянын жанрдык белгилери
Долбоор тууралуу

Полная версия текста:

Китеп 1, бөлүм 1, I
Китеп 1, бөлүм 1, III
Китеп 1, бөлүм 1, IV
Китеп 1, бөлүм 1, V
Китеп 1, бөлүм 2, I
Китеп 1, бөлүм 2, II
Китеп 1, бөлүм 2, III
Китеп 1, бөлүм 2, IV
Китеп 1, бөлүм 2, V
Китеп 1, бөлүм 2, VI
Китеп 1, бөлүм 2, VII
Китеп 1, бөлүм 2, VIII
Китеп 1, бөлүм 2, IX
Китеп 1, бөлүм 3, I
Китеп 1, бөлүм 3, II
Китеп 1, бөлүм 3, XI
Китеп 1, бөлүм 3, XI-2
Китеп 1, бөлүм 4, I
Китеп 1, бөлүм 4, II
Китеп 1, бөлүм 4, III
Китеп 1, бөлүм 4, IV
Китеп 1, бөлүм 4, V
Китеп 1, бөлүм 4, VI
Китеп 1, бөлүм 4, VIII
Китеп 2, бөлүм 5, I
Китеп 2, бөлүм 5, II
Китеп 2, бөлүм 5, III
Китеп 2, бөлүм 5, IV
Китеп 2, бөлүм 5, V
Китеп 2, бөлүм 6, I
Китеп 2, бөлүм 6, II
Китеп 2, бөлүм 6, III
Китеп 2, бөлүм 6, IV
Китеп 2, бөлүм 6, V
Китеп 2, бөлүм 6, VI
Китеп 2, бөлүм 6, VII
Китеп 2, бөлүм 6, VIII
Китеп 2, бөлүм 7, I
Китеп 2, бөлүм 7, II
Китеп 2, бөлүм 7, III
Китеп 2, бөлүм 7, IV

Короткая версия текста

Китеп 1, бөлүм 1, I
Китеп 1, бөлүм 1, III
Китеп 1, бөлүм 1, IV
Китеп 1, бөлүм 1, V
Китеп 1, бөлүм 2, I
Китеп 1, бөлүм 2, II
Китеп 1, бөлүм 2, III
Китеп 1, бөлүм 2, IV
Китеп 1, бөлүм 2, V
Китеп 1, бөлүм 2, VI
Китеп 1, бөлүм 2, VII
Китеп 1, бөлүм 2, VIII
Китеп 1, бөлүм 2, IX
Китеп 1, бөлүм 3, I
Китеп 1, бөлүм 3, II
Китеп 1, бөлүм 3, XI
Китеп 1, бөлүм 3, XI-2
Китеп 1, бөлүм 4, I
Китеп 1, бөлүм 4, II
Китеп 1, бөлүм 4, III
Китеп 1, бөлүм 4, IV
Китеп 1, бөлүм 4, V
Китеп 1, бөлүм 4, VI
Китеп 1, бөлүм 4, VIII
Китеп 2, бөлүм 5, I
Китеп 2, бөлүм 5, II
Китеп 2, бөлүм 5, III
Китеп 2, бөлүм 5, IV
Китеп 2, бөлүм 5, V
Китеп 2, бөлүм 6, I
Китеп 2, бөлүм 6, II
Китеп 2, бөлүм 6, III
Китеп 2, бөлүм 6, IV
Китеп 2, бөлүм 6, V
Китеп 2, бөлүм 6, VI
Китеп 2, бөлүм 6, VII
Китеп 2, бөлүм 6, VIII
Китеп 2, бөлүм 7, I
Китеп 2, бөлүм 7, II
Китеп 2, бөлүм 7, III
Китеп 2, бөлүм 7, IV